Dr. Aelbrecht

Dokter Peter Aelbrecht werd in 1999 zelf het slachtoffer van een ernstige burn-out wegens een te drukke praktijk. Toen hij zelf op zoek ging naar een oplossing, ontdekte hij dat er weinig goede therapeutische modellen bestonden om energieproblemen zoals CVS, fibromyalgie, burn-out en depressie aan te pakken. Hij ging op zoek en volgde verschillende opleidingen in binnen- en buitenland om uiteindelijk een nieuw behandelmodel te ontwikkelen. In dit model staat de patiënt zelf centraal (en niet de klacht). Bij de behandeling vertrekt hij vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook steeds mentale en emotionele onevenwichten een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen.
De verschillende deelaspecten van de behandelingen worden zodanig op elkaar afgestemd dat zij een geheel vormen dat krachtiger is dan de som van de verschillende aparte behandelingen.

Dr. Aelbrecht schreef de volgende boeken over deze problematiek:

Dr. Aelbrecht

Dokter Peter Aelbrecht werd in 1999 zelf het slachtoffer van een ernstige burn-out wegens een te drukke praktijk. Toen hij zelf op zoek ging naar een oplossing, ontdekte hij dat er weinig goede therapeutische modellen bestonden om energieproblemen zoals CVS, fibromyalgie, burn-out en depressie aan te pakken. Hij ging op zoek en volgde verschillende opleidingen in binnen- en buitenland om uiteindelijk een nieuw behandelmodel te ontwikkelen. In dit model staat de patiënt zelf centraal (en niet de klacht). Bij de behandeling vertrekt hij vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook steeds mentale en emotionele onevenwichten een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen.
De verschillende deelaspecten van de behandelingen worden zodanig op elkaar afgestemd dat zij een geheel vormen dat krachtiger is dan de som van de verschillende aparte behandelingen.

Dr. Aelbrecht schreef de volgende boeken over deze problematiek:

“Ik ondervond in de loop der jaren dat ambulante behandeling voor een groeiend aantal patiënten geen of onvoldoende oplossing biedt en dat soms residentiele opname nodig is om deze mensen optimaal te kunnen helpen. In mijn zoektocht naar doorverwijsmogelijkheden vond ik geen enkel residentiëel centrum dat een behandeling aanbiedt die aansluit bij mijn holistische visie en multidisciplinaire aanpak. Ook specifieke revalidatie met ontgifting na kankertherapie blijkt niet te bestaan.

Reeds 15 jaar geleden rijpte bij mij reeds het plan om een residentieel centrum op te richten voor mensen met ernstige chronische levenskwaliteitsproblemen. Het was mijn wens dat dit centrum zich zou bevinden op een bijzondere locatie (midden in de ongerepte natuur en op een energetisch gunstige plek) waar mensen zich ‘thuis’ zouden voelen en worden opgevangen met een open geest, vanuit een visie dat lichaam, geest en ziel één zijn. Langer dan tien jaar besteedde ik al mijn vakanties aan het zoeken naar de meest geschikte plek voor residentiële therapie. Ik werkte aan het op punt stellen van residentiële behandelplannen en verzamelde rond mij een ervaren, multidisciplinair team van medici, paramedici en complementaire therapeuten. Zo werd het Marnes-resort een feit.” — Dr. Peter Aelbrecht